2023 CEZA DAVALARI ÜCRETLERİ

Ceza Davası Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul Boşanma Davalarında Ücret Tarifesi:

Ceza davalarında avukatın görevini üstlenmesi, avukatın yapacağı çalışma miktarına göre değişebilir. Avukatın yapması gereken yazışma, mektuplar, ziyaretler ve görüşmeler, ceza davası avukatlık ücretinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

Avukatlar, her yıl barolar tarafından yayımlanan bir ücret tarifesi bulunmaktadır. Bu tarife, avukatların hangi davalarda ve işlerde ne kadar ücret almaları gerektiğini belirler. Ancak, bu tarifenin üzerinde ücret almak avukatın kendi takdirine bağlıdır.

İstanbul Barosu’nun 2023 yılı için yayımladığı tavsiye niteliğindeki ücret tarifesine göre ceza davalarında,

  • Sanık müdafiiliği (avukatlık) ücreti: 70.000 TL
  • Mağdur/Katılan vekilliği ücreti: 45.000 TL

 

İstanbul Barosu tarafından 2023 yılı için yayımlanmış olan tavsiye niteliğindeki ücret tarifeleri bu konuda fikir verebilir. Ancak her avukat bu tarifeleri kabul etmeyebilir ve dava dosyasına göre ücretler değişebilir.

Ceza davalarında önerilen minimum ücret 45.000 TL ile 70.000 TL arasında değişmektedir. Asliye Ceza ve Çocuk Mahkemesi’nde görülen davalarda,

  • Sanık müdafiiliği/SSÇ (avukatlık) ücreti: 47.000 TL
  • Mağdur/Katılan vekilliği ücreti: 30.000 TL
  • Sulh Ceza Hakimliği ve İnfaz Hakimliği: 20.000 TL
  • Disiplin Mahkemesi: 22.000 TL

 

Bu veriler kişilerin ceza veya benzeri davalarda avukat desteği almadan önce kendilerine fikir vermesine yardımcı olabilir. Ancak her durum farklıdır ve avukatlarla görüşerek tam olarak ücretlerin belirlenebileceği unutulmamalıdır.

2023 Yılı Boşanma Davası Ücreti

Boşanma Davası Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul Boşanma Davalarında Ücret Tarifesi:

Boşanma davalarında avukatın görevini üstlenmesi, avukatın yapacağı çalışma miktarına göre değişebilir. Avukatın yapması gereken yazışma, mektuplar, ziyaretler ve görüşmeler, boşanma avukatlık ücretinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

Avukatlar, her yıl barolar tarafından yayımlanan bir ücret tarifesi bulunmaktadır. Bu tarife, avukatların hangi davalarda ve işlerde ne kadar ücret almaları gerektiğini belirler. Ancak, bu tarifenin üzerinde ücret almak avukatın kendi takdirine bağlıdır.

İstanbul Barosu’nun 2023 yılı için yayımladığı tavsiye niteliğindeki ücret tarifesine göre boşanma davası ücreti,

İstanbul Barosu tarafından 2023 yılı için yayımlanmış olan tavsiye niteliğindeki ücret tarifeleri bu konuda fikir verebilir. Ancak her avukat bu tarifeleri kabul etmeyebilir ve dava dosyasına göre ücretler değişebilir.

Boşanma davalarında önerilen minimum ücret 26.000 TL ile 40.000 TL arasında değişmektedir. Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli boşanma davalarında ise dava değerinin yüzde 15’i oranında bir ücret alınması önerilmektedir. Evlenmeye izin, nişan bozulması gibi diğer davalarda ise önerilen minimum ücret 18.000 TL ile 33.000 TL arasında değişmektedir.

Evlenmeye izin, İddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin davalar: 18.000 TL

Nişan bozulmasından doğan Davalar (Hediyelerin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat vb.) : 27.000 TL

Nesebin reddi, tashihi ve babalık davaları 28.000 TL

Nafaka davası : 24.000 TL

Evlat edinme davası 28.000 TL

Ailenin Korunmasına dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar : 15.000 TL

Tenfiz davası: 33.000 TL

Bu veriler kişilerin boşanma veya benzeri davalarda avukat desteği almadan önce kendilerine fikir vermesine yardımcı olabilir. Ancak her durum farklıdır ve avukatlarla görüşerek tam olarak ücretlerin belirlenebileceği unutulmamalıdır.

2023 Boşanma Davası Ücretleri

Eheliche Gütergemeinschaft nach türkischem Recht

Eheliche Gütergemeinschaft nach türkischem Recht

Der Güterstand der Gütergemeinschaft ist in den Artikeln 256-281 des türkischen Zivilgesetzbuches geregelt. In diesem System sind alle Güter und Einkünfte, mit Ausnahme derjenigen, die gesetzlich festgelegt und als persönliches Eigentum anerkannt sind, gemeinsames Eigentum der Ehegatten. Infolge dieser Partnerschaft haben die Ehegatten weder die Befugnis, unabhängig voneinander über diese Güter zu verfügen, noch sind sie berechtigt, diese Güter allein zu verwalten, abgesehen von den üblichen Verwaltungsarbeiten.

Alle Arten von Vermögen und Einkünften, die nicht zum persönlichen Vermögen der Ehegatten gehören, sind gemeinsames Vermögen (Art. 257 des türkischen Zivilgesetzbuches). Wenn nicht bewiesen werden kann, dass eine Sache das persönliche Eigentum eines der Ehegatten ist, wird angenommen, dass es sich um gemeinsames Eigentum handelt (Artikel 261 des türkischen Zivilgesetzbuches). Persönliches Eigentum Artikel 260 des Gesetzbuchs definiert, was persönliches Eigentum ist. Demnach wird das persönliche Vermögen durch den Güterstandsvertrag, die unentgeltliche Zuwendung eines Dritten oder durch das Gesetz bestimmt. Das persönliche Vermögen jedes Ehegatten, das nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt ist, und die Forderungen für Nichtvermögensschäden sind von Rechts wegen persönliches Vermögen. Das Vermögen, das ein Ehegatte als Vorbehaltsgut beanspruchen kann, kann, soweit es durch die Güterstandsvereinbarung in die Gesellschaft einbezogen ist, von den Erben nicht als Eigengut erworben werden”

.

Die Beendigung des Güterstandes und die Liquidation des Güterstandes erfolgt durch die Auflösung der ehelichen Gemeinschaft, die vertragliche Festlegung eines anderen Güterstandes oder den

Konkurs eines der Ehegatten ( TCC 271 ). Die Aufhebung des Güterstandes ist recht einfach: Als Ergebnis der Auflösung erhält jeder Ehegatte die Hälfte des Partnerschaftsvermögens (T

CC 276-277). Wir gehen hier nicht auf die Einzelheiten der Liquidation ein. Zweifellos kann in diesem System durch Vereinbarung ein anderes Aufteilungsverfahren gewählt werden.

Wenn Sie mehr über dieses Thema erfahren möchten, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Sie können unsere Adressen in Istanbul auch hier erreichen.

avukat arama

AVUKAT  ARAMA

Ofisimizde boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davaları, mal paylaşımı davaları, velayet davaları, boşanma nedeniyle tazminat davaları boşanma avukatı tarafından yürütülmektedir. Boşanma avukatı tarafından hazırlanan boşanma davasına ilişkin web sayfamızdaki boşanma davaları sayfalarını ziyaret ediniz.

Ofisimizde ceza davaları, ceza soruşturması, Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ceza davaları ceza avukatı tarafından yürütülmektedir. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davalar ise Ağır Ceza avukatı tarafından yürütülmektedir. Ceza avukatları tarafından hazırlanan ceza hukukuna ilişkin yazılara web sayfamızda inceleyebilirsiniz

Ofisimizde Ticaret hukukuna ilişkin davalar ticaret avukatı tarafından yürütülmektedir. Ticaret avukatı tarafından hazırlanan ticaret hukukuna ilişkin yazılara web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Ofisimizde İdare hukukuna ilişkin davalar; İdari başvuru, idareye karşı açılacak tazminat davaları, İdari İşlemlere karşı İptal davaları, İdari işlemin yürütmesinin durdurulması istemleri, Kamulaştırma davaları, Vergi Mahkemelerinde her türlü davanın takibi  idare hukuku avukatı tarafından yürütülmektedir. İdare Hukukuna ilişkin yazılar idare hukuku avukatı tarafından hazırlanmıştır.

Ofisimizde Bilişim Hukukuna ilişkin davalar Bilişim Hukuku Avukatı tarafından yürütülmektedir. Bilişim suçları ve bilişim hukukuna ilişkin yazılar Bilişim Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır.

Ofisimizde Yabancılar ve Vatandaşlık Hukukuna ilişkin davalar, İkametgah çalışma izni ile ilgili idari davalar; Sınır dışı edilme kararının iptali ve idari gözetimin kaldırılması davalarına yabancılar hukuku avukatı tarafından yürütülmektedir. Yabancılar ve Vatandaşlık hukukuna ilişkin yazılar Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku avukatı tarafından hazırlanmıştır

Ofisimizde Miras Hukukuna ilişkin davalar; Vasiyetname düzenlemek, mirasçı atama sözleşmesi düzenlenmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmesi, Miras özgülemek suretiyle vakıf kurma işlem ve davası, Veraset davası ve veraset ilamının iptali davası, Terekenin tespiti davası, Terekenin taksimi davası, Miras ortaklığından kaynaklı izale-i şuyu davaları, Miras Sözleşmesinden doğan davalar, Tenkis Davaları, Muvazaalı miras işlemlerine karşı iptal davaları,  Miras sebebiyle istihkak davaları, Mirasın reddine ilişkin davalara Miras hukuku avukatı  tarafından yürütülmektedir. Web sayfamızdaki miras hukukuna ilişkin sayfalar miras hukuku avukatı tarafından hazırlanmıştır.

Avukat Kenan Uysal Hukuk Ofisi 2022

AVUKATAvukat Kenan UYSAL Hukuk Ofisi: ; sadece dava açma yoluyla değil, bunun dışında uyuşmazlıkları sulh ve uzlaşma gibi alternatif yöntemleri de deneyerek çözüme ulaştırmakta, çeşitli koruyucu avukatlık tavsiyeleriyle müvekkillerini bilgilendire- rek uyuşmazlığı daha ortaya çıkmadan önlemektedir. Hukuk büromuz avukatlık mesleğinin gerektirdiği dürüstlük ve güveni ilke edinmiştir. Çalışanlarımız, müvekkillerine ait her türlü bilgi ve belgeyi sır saklama yükümlülüğü kapsamında muhafaza etmektedir. Her türlü uyuşmazlık ve davalarda müvekkillere olası riskler ve ihtimaller aktarılmakta ve ayrıca müvekkillerin onayı alınmaktadır. Ofisimizde uyap avukat portal kullanılmakta olup müvekkillerimizin dava dosyaları uyap avukat portal üzerinden açılmakta ve dava dosyaları günlük takip edilmekte gelişmeler anında müvekkile rapor edilmektedir. 1991 yılından bu güne hukukun tüm alanlarında binlerce davada vekillik hizmeti veren Av. Kenan UYSAL ticaret hukukunun yanında, aile hukukuna, boşanma, miras vs. ,idari hukuka ,vergi davaları ve idarenin eylemine karşı davalar, iflas , konkordato ve marka hakkına tecavüz, markanın hükümsüzlüğü, telif hakları ile ilgili pek çok davada vekillik hizmeti vermektedir. Ceza hukukuna ilişkin sanık vekilliği, müşteki vekilliği hizmeti vermektedir. Nitelikli avukatlık ve danışmanlık hizmeti için avukat Kenan Uysal ‘ı arayın Rutin işlerde fark etmeseniz de rutin dışına çıkıldığında tarafların menfaatleri çatıştığında büyük sorunlar çıkması ticari geleceğinizi ve hayatınızı etkileyecek mali, cezai ve idari yaptırımlar içeren büyük sorunlarla karşılaşmanız mümkün. Hukuki yaptırımlarla karşılaşmak istemiyor ve gelecekte olabilecek sorunlara karşı hukuki tedbirleri almak istiyorsanız konulu ya da sürekli danışmanlığa ihtiyaç duyuyorsanız randevu almak için hemen arayın. Avukat Kenan uysal Hukuk Ofisinin nitelikli hizmetinden yararlanmak için +90 505 329 1011 ‘i arayın

avukat

AVUKAT

İstanbul Avukat, avukat nedir ?

Avukat mesleği; her hak sahibine hakkı teslim etme fonksiyonu olarak ifade edilen adalet mekanizmasının savunan ve talep eden kısmını oluşturmaktadır
Avukatlık mesleği mücadele gerektiren bir hak arama ameliyesidir
Avukatlık, sorun çözme mesleğidir. Bireyin diğer bireylerle ya da devlet idaresiyle karşılaştığı idari yada mali sorunların hallinde avukat yol göstermek, gerektiğinde bireyi bizzat temsil ederek yardımcı olur.
Savunulmanın en doğal hak olduğu, hak aramanın yaşamsal bir duruş olduğu, avukatların bunu zaman zaman gereksinim duyanlara bilvekale yaptığı, insanların zaman zaman hata yapabileceği, önemli olanın makul yaptırımlara tabi tutularak hürriyetten yoksun olmayan yaşama dönmek olduğu ve bu süreçte avukatın insanların yasal haklarını savundukları, bu nedenle yaşamsal önemde bir görev icra eden avukatlarla ilgili tarihten alıntılar:
-----Görevimizi yaparken “kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiç bir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar, fakat efendileri de olmadı” Molierac
Roma İmparatorluğunun sonlarına doğru Ilirya Valisi Callicratusa gönderilen Justin Kanunnamesinde Avukatlar hakkında şu değerlendirmeler yapılıyor."Davaların şüpheli noktalarını çözen, savunmadaki güçleri sayesinde gerek ceza ve gerek hukuk davalarında çiğnenmiş hakları koruyan, kaybolmuş haklara destek olan Avukatların gördükleri iş kavgaya gitmek ve yaralar almak sureti ile ailelerini ve vatanlarını kurtarmak için yapabilecekleri hizmetten faydalıdır. İmparatorluğumuz için savaş yapanların yalnız zırh gömlek giyen ve kalkan taşıyanlardan ibaret olmadığını taktir ediyoruz. Bu işi Avukatlarda yapıyorlar. Zira acı çekenlerin ümidini, hayatını ve çocuklarını savunan, ve şanlı seslerinin kudretine inanan bu ustalarda aynı işi yapıyorlar."

avukat nedir?

avukat; hukuk fakültesi mezunu ve ilk  altı ayını mahkemelerde ve ikinci  altı ayını da en az iki avukatın yanında stajını tamamlayarak  bir ilin  baro levhasına kaydı yapılan serbest meslek erbabıdır. ülkemizde avukatlık ile ilgili yasal uzmanlaşma sınıflandırma olmasa da fiili meslek  hayatında iş yoğunluğu uzmanlaşmayı da beraberinde getirir. Yasaların sürekli değişmesi ve buna avukatın ayak uydurması mesleki faaliyetini  belli alanlara hasretmesi ile mümkün olur.
AVUKATIMA BUNUN İKİ KATINI ÖDERİM
Çünkü doktoruma ne anlatırsam anlatayım, doktor bana bir reçete yazar ve gider. Ağrıyı, sızıyı, acıyı ben tek başıma çekerim…. Oysa Avukatıma ne anlatırsam anlatayım ben onun yanından rahatlamış bir şekilde çıkarken; tüm anlattığım dert, tasa ve kasvet, artık onun derdi haline gelir. Churchill

ceza avukatı nedir ?

Bir suç isnadıyla karşı karşıyaysanız yada bir suçun mağduru iseniz ceza yargılamasını çok iyi bilen soruşturma sırasında size en temel haklarınızı kullanmanız için  çok iyi bir rehbere ihtiyacınız var demektir. Zira ceza soruşturması ve  yargılaması esnasında yapacağınız hatanın telafisi olmayacağı gibi özgürlüğünüzün kısıtlanması da telafi edilemez. Bu nedenle tecrübeli ceza avukatı sizi en az zararla olumsuz durumdan çıkmanıza yardım eder.

boşanma avukatı nedir ?

Boşanma; evliliğin hukuken sonlandırılması işlemi olup   boşanma davası ise tarafların birbirlerinden mali ve hukuki haklarını talep ettikleri süreçtir. Anlaşamayan  tarafların bu süreçte birbirlerinin hayatını çekilmez hale getirdikleri psikolojik travmaya neden oldukları da görülmektedir. Boşanma davasında;  çocuğun velayeti, mal paylaşımı, nafaka ve kusurlu eşin tazminat ödemesi gibi hukuki sorunlarla boğuşan eşlere bu süreçte hukuki ve mali haklarını koruması için gerekli olan alanda uzman profesyonel hukuki destek sunacak ve davada temsil edecek kişi ise boşanma avukatıdır

İdare hukuku avukatı nedir ?

İdarenin hukuka aykırı, keyfi ve siyasi bir eylemine mi maruz kaldınız? Emsal olaylara farklı size farklı bir idari işlem mi uygulandı? Haksız vergi tarhı mı yapıldı? Yada hukuki şartlara uyulmadan kamulaştırmaya mı maruz kaldınız? İdarenin keyfi, hukuka aykırı işlemi nedeniyle hukuki ve mali haklarınız zarar mı gördü? hak kaybına mı uğradınız?
Kamu personeli siniz haksız ve hukuka aykırı disiplin cezası uygulamasına mı maruz kaldınız? bu sizin kariyerinizi etkileyecek terfi almanızı engelleyecek bir durum
İdare karşısında hukuki ve mali haklarınızı aramak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Randevu almak için hemen arayın. Avukat Kenan Uysal Hukuk Ofisi (İstanbul) nitelikli hizmetiyle idare karşısında hak aramanızı kolaylaştıracaktır

avukat arama

Kenan UYSAL ticaret hukukunun yanında, aile hukukuna, boşanma, miras vs. ,idari hukuka ,vergi davaları ve idarenin eylemine karşı davalar, iflas , konkordato ve marka hakkına tecavüz, markanın hükümsüzlüğü, telif hakları ile ilgili pek çok davada vekillik hizmeti vermektedir. Ceza hukukuna ilişkin sanık vekilliği, müşteki vekilliği hizmeti vermektedir.  Nitelikli avukatlık ve danışmanlık hizmeti için avukat Kenan Uysal ‘ı arayın |Beşiktaş boşanma, ceza, ticaret avukatı. Çalışma alanlarımız ile ilgili makalelerinize aşağıda kategorize edilmiş halde blok yazılarımızda bulabilirsiniz
Günlük yaşamda her gün mal ve hizmet alarak hayatı devam ettiriyorsunuz. Bunları yaparken de bazı sözleşmeler imzalıyor bir şeyleri kabul ettiğinizi beyan ediyorsunuz. Bir ticari işletmeniz varsa ,ticari faaliyette bulunuyorsanız bu yüzlerce evrak imzalamak para -mal hizmet transferi yapmanız demektir. Rutin işlerde fark etmeseniz de rutin dışına çıkıldığında tarafların menfaatleri çatıştığında büyük sorunlar çıkması ticari geleceğinizi ve hayatınızı etkileyecek mali, cezai ve idari yaptırımlar içeren büyük sorunlarla karşılaşmanız mümkün. Bu risk edilebilecek bir durum değil, işletmenizi, hayatınızı böyle ağır risklerle karşı karşıya bırakamazsınız. Hukuki yaptırımlarla karşılaşmak istemiyor ve gelecekte olabilecek sorunlara karşı hukuki tedbirleri almak istiyorsanız konulu yada sürekli danışmanlığa ihtiyaç duyuyorsanız randevu almak için hemen arayın.
Avukat Kenan uysal  Hukuk  Ofisinin nitelikli hizmetinden yararlanmak için arayın

 –  0(212)  224 5700    &    0505 3291011

Ticaret hukuku avukatı nedir?

Belirsizlik ve güven eksikliği ticari hayatın en önemli sorunlarından birisidir. Bu sorunu aşmak ise taraflar arasında akdedilen sözleşmelerle sağlanır
Ticaretle iştigal ediyor mal ve hizmet üretiyorsanız bu mal ve hizmeti iç ve dış piyasaya sunuyor,üretim ve satış ta birçok iş ortağıyla çalışıyorsunuz ve onlarla pek çok sözleşme yapıyorsunuz. Korkulan olay ise sözleşme ihlalleri . Siz ya iş ortağınızın sözleşme ihlaline maruz kaldığında yada ihlale mecbur kaldığınızda yapmakta olduğunuz ticari faaliyetin aksadığı yetmiyormuş gibi birde hukuki ve mali yaptırımlar çıkaracak ticari davalarla karşı karşıya kalacaksınız. Böyle bir durumla karşı karşıyaysanız veya olası bir durum ise mali ve hukuki haklarınızı aramak zorundasınız. Avukat Kenan Uysal hukuk Ofisinin (İstanbul) hak aramanızı kolaylaştıracak nitelikli hizmetinden yararlanmak için iletişime geçin ve randevu alınız

UYGULAMA ÜZERİNDEN FİZİKİ RANDEVU OLUŞTURABİLİRSİNİZ

+90 212 224 5500 & +90 505 329 1011