Marka Tescilinin Önemi

Marka Tescilinin Önemi   Günümüz iş dünyasında, rekabetin hızla arttığı ve müşteri sadakatinin önem kazandığı bir ortamda, markaların güçlü bir varlık oluşturması hayati bir önem taşımaktadır. Bir marka, bir şirketin ürünlerini veya hizmetlerini tanımlayan, ayırt edici bir özellik kazandıran ve tüketici zihninde güven oluşturan bir simgedir. Bu nedenle, markaların korunması ve tescili, başarılı bir iş stratejisinin temel taşlarından birini oluşturur. Bu makalede, marka tescilinin önemi...
AVUKAT ARAMA

Türkiye’de Konkordato: İşletmeler İçin Bir Kurtuluş Yolu

Konkordato: İşletmeler İçin Bir Kurtuluş Yolu Günümüzde birçok işletme, ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu zorluklar, özellikle finansal sorunlar, borç yükü ve ödeme sıkıntıları şeklinde ortaya çıkabilir. Türkiye'de, iflasın önlenmesi ve borçların yeniden yapılandırılması amacıyla konkordato adı verilen bir hukuki süreç bulunmaktadır. İşletmelere bir kurtuluş yolu sunan konkordato, iflasın önlenmesi ve işletmenin sürdürülebilirliğini sağlamak için önemli bir araçtır. Konkor...

Türkiye’de İflas Takibi: Süreç ve Önemli Noktalar

Türkiye'de İflas Takibi: Süreç ve Önemli Noktalar Türkiye'de iflas takibi, Türk Ticaret Kanunu ve İcra ve İflas Kanunu tarafından düzenlenmektedir. Bu makalede, Türkiye'deki iflas takibi süreci ve bazı önemli noktalar hakkında bilgilendirme bulacaksınız. 1. İflasın Tanımı: İflas, borçların ödenememesi durumunda, 'tacir sayılan veya tacirler hakkındaki hükümlere tabi bulunanlar ile özel kanunlarına göre tacir olmadıkları halde iflasa tabi bulundukları bildirilen hakiki veya hükmi şahıs' borç...

TEREKEDE İHTİYATİ TEDBİR

  Terekede ihtiyati tedbir kararı, tereke davası sırasında bir tarafın malvarlığının korunması amacıyla alınan geçici bir karardır. Tereke tespiti davası sırasında mal varlığına el konulabilir veya satışı durdurulabilir. Bu durumda avukatlar, tereke davası açan taraf veya davaya karşı taraf olarak ihtiyati tedbir talep edebilirler. Tereke, bir kişinin ölümünden sonra geride bıraktığı malvarlığıdır. Terekenin paylaşımı, mirasçılar arasında anlaşmazlıklara yol açabilir ve bu durumda ter...

Mirasçılık Belgesinin Alınması

Miras, bir kişinin ölümü sonrasında bıraktığı mal varlığıdır. Mirasın paylaşımı ise mirasçılar arasında gerçekleştirilir. Mirasçılık belgesi ise bir kişinin ölümü sonrasında mirasçılarının belirlenmesi ve mirasın paylaşımının yapılması için gerekli olan belgedir. Bu belge, Türkiye'deki noterlikler veya mahkemeler tarafından verilir. Mirasçılık belgesinin alınması işlemi, genellikle bir avukat aracılığıyla yapılır. Avukat, mirasçıların tespiti ve belirlenmesi sürecinde de yardımcı olur. Türk M...
anayasa mahkemesine bireysel başvuru

İzale-i Şuyu Davası

İzale-i Şuyu Davası Nedir? Türk Medeni Kanunu'na göre miras hukuku alanında kullanılan bir terimdir. İzale-i şuyu, bir mirasın ortak mülkiyetinin sona erdirilmesi anlamına gelir. Bu davayı açmak isteyen kişi, mirasın ortak malı olan bir taşınırın veya taşınmazın paydaşlarından biridir ve maliki olmak istemektedir. İzale-i Şuyu Davası Nasıl Açılır? Mirasın ortak malı olan bir taşınmazın paydaşlarından biri tarafından  Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılır. Davayı açmak isteyen kişi, mahkemeye başv...

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALARIN ÜCRETLERİ

Sulh Hukuk Mahkemelerinde Görülen Davaların Ücreti Nasıl Belirlenir? İstanbul Boşanma Davalarında Ücret Tarifesi: Mahkemelerde avukatın vekil görevini üstlenmesi, avukatın yapacağı çalışma miktarına göre değişebilir. Avukatın yapması gereken yazışma, mektuplar, ziyaretler ve görüşmeler,  ücretin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Avukatlar, her yıl barolar tarafından yayımlanan bir ücret tarifesi bulunmaktadır. Bu tarife, avukatların hangi davalarda ve işlerde ne kadar ücret almaları g...
anayasa mahkemesine bireysel başvuru

ŞUFA DAVASI

Şufa davası, malikin satışa çıkardığı taşınmazın, öncelikli olarak aynı taşınmazın ortak maliklerine veya kira hakkı sahibine satılması talebiyle açılan bir davaya verilen isimdir. Şufa hakkını kimlerin kullanabileceği, Türk Medeni Kanunu'nun 732. maddesinde düzenlenmiştir. Bir şufa davası, taşınmazın tamamı için açılabileceği gibi, yalnızca belli bir kısmı için de açılabilir. Şufa hakkı, paydaşların elindeki pay oranına göre kullanılır. Eğer paydaşlardan biri şufa hakkını kullanmak istemezse...

MİRAS HUKUKU

Miras hukuku, kişinin ölümünden sonra malvarlığının ne şekilde dağıtılacağına dair kuralları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Miras hukukundaki karmaşık yasal prosedürler nedeniyle, bir avukatın yardımı olmadan miras işlemleri oldukça zorlu olabilir. Miras hukukunda avukatlar, bir kişinin vasiyetname hazırlamasına yardımcı olabilir ve varisler arasında anlaşmazlıklar durumunda hukuki danışmanlık sağlayabilir. Miras hukukunda, mirasçıların haklarını korumak için hukuki yolları takip etmek de avuk...

CEZA DAVALARINDA ÜCRET

Ceza Davalarında Ücret Nasıl Belirlenir? İstanbul Ceza Davalarında Ücret Tarifesi: Ceza davalarında avukatın görevini üstlenmesi, avukatın yapacağı çalışma miktarına göre değişebilir. Avukatın yapması gereken yazışma, mektuplar, ziyaretler ve görüşmeler, ceza davası avukatlık ücretinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Avukatlar için her yıl barolar tarafından yayımlanan bir ücret tarifesi bulunmaktadır. Bu tarife, avukatların hangi davalarda ve işlerde ne kadar ücret almaları gerekti...