2023 Yılı Boşanma Davası Ücreti

Boşanma Davası Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul Boşanma Davalarında Ücret Tarifesi:

Boşanma davalarında avukatın görevini üstlenmesi, avukatın yapacağı çalışma miktarına göre değişebilir. Avukatın yapması gereken yazışma, mektuplar, ziyaretler ve görüşmeler, boşanma avukatlık ücretinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

Avukatlar, her yıl barolar tarafından yayımlanan bir ücret tarifesi bulunmaktadır. Bu tarife, avukatların hangi davalarda ve işlerde ne kadar ücret almaları gerektiğini belirler. Ancak, bu tarifenin üzerinde ücret almak avukatın kendi takdirine bağlıdır.

İstanbul Barosu’nun 2023 yılı için yayımladığı tavsiye niteliğindeki ücret tarifesine göre boşanma davası ücreti,

İstanbul Barosu tarafından 2023 yılı için yayımlanmış olan tavsiye niteliğindeki ücret tarifeleri bu konuda fikir verebilir. Ancak her avukat bu tarifeleri kabul etmeyebilir ve dava dosyasına göre ücretler değişebilir.

Boşanma davalarında önerilen minimum ücret 26.000 TL ile 40.000 TL arasında değişmektedir. Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli boşanma davalarında ise dava değerinin yüzde 15’i oranında bir ücret alınması önerilmektedir. Evlenmeye izin, nişan bozulması gibi diğer davalarda ise önerilen minimum ücret 18.000 TL ile 33.000 TL arasında değişmektedir.

Evlenmeye izin, İddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin davalar: 18.000 TL

Nişan bozulmasından doğan Davalar (Hediyelerin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat vb.) : 27.000 TL

Nesebin reddi, tashihi ve babalık davaları 28.000 TL

Nafaka davası : 24.000 TL

Evlat edinme davası 28.000 TL

Ailenin Korunmasına dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar : 15.000 TL

Tenfiz davası: 33.000 TL

Bu veriler kişilerin boşanma veya benzeri davalarda avukat desteği almadan önce kendilerine fikir vermesine yardımcı olabilir. Ancak her durum farklıdır ve avukatlarla görüşerek tam olarak ücretlerin belirlenebileceği unutulmamalıdır.

2023 Boşanma Davası Ücretleri

avukat arama

AVUKAT  ARAMA

Ofisimizde boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davaları, mal paylaşımı davaları, velayet davaları, boşanma nedeniyle tazminat davaları boşanma avukatı tarafından yürütülmektedir. Boşanma avukatı tarafından hazırlanan boşanma davasına ilişkin web sayfamızdaki boşanma davaları sayfalarını ziyaret ediniz.

Ofisimizde ceza davaları, ceza soruşturması, Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ceza davaları ceza avukatı tarafından yürütülmektedir. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davalar ise Ağır Ceza avukatı tarafından yürütülmektedir. Ceza avukatları tarafından hazırlanan ceza hukukuna ilişkin yazılara web sayfamızda inceleyebilirsiniz

Ofisimizde Ticaret hukukuna ilişkin davalar ticaret avukatı tarafından yürütülmektedir. Ticaret avukatı tarafından hazırlanan ticaret hukukuna ilişkin yazılara web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Ofisimizde İdare hukukuna ilişkin davalar; İdari başvuru, idareye karşı açılacak tazminat davaları, İdari İşlemlere karşı İptal davaları, İdari işlemin yürütmesinin durdurulması istemleri, Kamulaştırma davaları, Vergi Mahkemelerinde her türlü davanın takibi  idare hukuku avukatı tarafından yürütülmektedir. İdare Hukukuna ilişkin yazılar idare hukuku avukatı tarafından hazırlanmıştır.

Ofisimizde Bilişim Hukukuna ilişkin davalar Bilişim Hukuku Avukatı tarafından yürütülmektedir. Bilişim suçları ve bilişim hukukuna ilişkin yazılar Bilişim Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır.

Ofisimizde Yabancılar ve Vatandaşlık Hukukuna ilişkin davalar, İkametgah çalışma izni ile ilgili idari davalar; Sınır dışı edilme kararının iptali ve idari gözetimin kaldırılması davalarına yabancılar hukuku avukatı tarafından yürütülmektedir. Yabancılar ve Vatandaşlık hukukuna ilişkin yazılar Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku avukatı tarafından hazırlanmıştır

Ofisimizde Miras Hukukuna ilişkin davalar; Vasiyetname düzenlemek, mirasçı atama sözleşmesi düzenlenmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmesi, Miras özgülemek suretiyle vakıf kurma işlem ve davası, Veraset davası ve veraset ilamının iptali davası, Terekenin tespiti davası, Terekenin taksimi davası, Miras ortaklığından kaynaklı izale-i şuyu davaları, Miras Sözleşmesinden doğan davalar, Tenkis Davaları, Muvazaalı miras işlemlerine karşı iptal davaları,  Miras sebebiyle istihkak davaları, Mirasın reddine ilişkin davalara Miras hukuku avukatı  tarafından yürütülmektedir. Web sayfamızdaki miras hukukuna ilişkin sayfalar miras hukuku avukatı tarafından hazırlanmıştır.