Bilişim Suçları

Bilişim sisteminden maksat, verileri toplayıp, yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tâbi tutma olanağını veren manyetik sistemlerdir. Günümüzde bilişim sistemleri ile sesli-görüntülü haberleşme, elektronik imzanın kabulü, yeni ticari ilişkiler, internet bankacılığı hizmeti ile para transferleri ve bunlar gibi pek çok yenilik toplumsal hayata girmiş, bilişim gerek iş gerekse günlük hayatta vazgeçilemeyecek kadar önemli bir noktaya ulaşmış, bilişim teknolojileri daha hızlı ve ucuz bir nitelik arz etmesi nedeniyle, klasik yöntemlere nazaran daha fazla tercih edilir duruma gelmiştir. Bu sistemlerin güvenle kullanılması, aynı anda hızlı ve kolayca birçok kişi tarafından ulaşılması ve diğer taraftaki failin kontrol imkanını azaltması nedeniyle nitelikli hal sayılmıştır.

Bilişim sistemi aracılığıyla hırsızlık (TCK md.142/2-e), bilişim sistemi aracılığıyla dolandırıcılık (TCK md. 158/1-f), özel hayata ve hayatın gizlilik alanına ilişkin suçlar (TCK md. 132, 133, 134), kişisel verilerin kaydedilmesi (TCK md. 135), verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme (TCK md. 136), verileri yok etme (TCK md. 138) bu kapsamda dolaylı bilişim suçu olarak nitelenen suçlardır.
Bunlarla birlikte doğrudan bilişim suçu olmamakla birlikte internet (sosyal paylaşım siteleri) üzerinden hakaret, (TCK md. 125), tehdit (TCK md. 106), şantaj (TCK md. 107), müstehcenlik (TCK md. 226), iftira (TCK.md.267), kişilerin huzur ve sükununu bozma (TCK.md. 123), intihara yönlendirme (TCK md. 84), fikri sınai hakların ihlali (5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu) gibi suçlar da bilişim sistemleri üzerinden işlenebilmektedir. Artık internet (sosyal paylaşım siteleri) üzerinden uluslararası kumar, arkadaşlık, buluşma, fuhuş maksatlı siteler yanında kiralık katil bulma sitelerine dahi rastlanmaktadır.