MAL ORTAKLIĞI

A. Genel Olarak
Mal ortaklığı rejimi ise TMK. 256–281 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu rejimde kanun öngördüğü ve kişisel mal olarak kabul edilenler dışındaki tüm mallar ve gelirler eşler arasında ortaktır. Bu ortaklığın bir sonucu olarak eşlerin birbirinden bağımsız olarak bu mallar üzerinde tasarrufta bulunma yetkileri olmadığı gibi alelade yönetim işleri hariç olmak üzere tek başlarına bu malların yönetimi hakkına da sahip değillerdir.
B. Malvarlığı
a. Ortak Mallar
Kanunda belirtilen eşlerin kişisel malları dışında kalan her türlü mal ve gelir ortak maldır ( TMK m. 257). Bu rejimde de karine olarak, bir malın eşlerden birisinin kişisel malı olduğu kanıtlanamıyorsa bu malın ortak mal olduğu varsayılır ( TMK m. 261 ).
b. Kişisel Mallar
Kişisel malların neler olduğu kanunun 260. maddesinde gösterilmiştir. Buna göre; “Kişisel mallar, mal rejimi sözleşmesi, üçüncü kişinin karşılıksız kazandırması veya kanunla belirlenir. Eşlerden her birinin sadece kişisel kullanımına ayrılmış olan eşyası ile manevi tazminat alacakları kanundan dolayı kişisel malıdır.Bir eşin saklı pay olarak isteyebileceği malvarlığı değerleri, mal rejimi sözleşmesiyle ortaklığa dahil edildiği ölçüde, miras bırakanları tarafından kendisine kişisel mal olarak kazandırılamaz.”
B. Rejimin Sona Ermesi ve Tasfiye
Mal ortaklığı rejimi evlilik birliğinin sona ermesi başka bir mal rejiminin sözleşme ile belirlenmesi ya da eşlerden birisinin iflasının açılmasıyla sona erer ( TMK 271 ). Rejimin tasfiyesi ise oldukça basittir: Tasfiye sonucunda her bir eş ortaklık mallarının yarısını alır(TMK 276-277). Tasfiyenin ayrıntılarına girmiyoruz. Kuşkusuz bu rejimde de sözleşme ile farklı bir paylaşma usulü seçilebilir.