AVUKAT KENAN UYSAL HUKUK OFİSİ

Profesyonel Nitelikli Danışma ve Avukatlık Hizmeti

Avukat Kenan UYSAL Hukuk Ofisi: ; sadece dava açma yoluyla değil, bunun dışında uyuşmazlıkları sulh ve uzlaşma gibi alternatif yöntemleri de deneyerek çözüme ulaştırmakta, çeşitli koruyucu avukatlık tavsiyeleriyle müvekkillerini bilgilendirerek uyuşmazlığı daha ortaya çıkmadan önlemektedir.
Hukuk büromuz avukatlık mesleğinin gerektirdiği dürüstlük ve güveni ilke edinmiştir. Çalışanlarımız, müvekkillerine ait her türlü bilgi ve belgeyi sır saklama yükümlülüğü kapsamında muhafaza etmektedir. Her türlü uyuşmazlık ve davalarda müvekkillere olası riskler ve ihtimaller aktarılmakta ve ayrıca müvekkillerin onayı alınmaktadır. Ofisimizde uyap avukat portal kullanılmakta olup müvekkillerimizin dava dosyaları uyap avukat portal üzerinden açılmakta ve dava dosyaları günlük takip edilmekte gelişmeler anında müvekkile rapor edilmektedir.
1991 yılından bu güne hukukun tüm alanlarında binlerce davada vekillik hizmeti veren Av. Kenan UYSAL ticaret hukukunun yanında, aile hukukuna, boşanma, miras vs. ,idari hukuka ,vergi davaları ve idarenin eylemine karşı davalar, iflas , konkordato ve marka hakkına tecavüz, markanın hükümsüzlüğü, telif hakları ile ilgili pek çok davada vekillik hizmeti vermektedir. Ceza hukukuna ilişkin sanık vekilliği, müşteki vekilliği hizmeti vermektedir. Nitelikli avukatlık ve danışmanlık hizmeti için avukat Kenan Uysal 'ı arayın
Rutin işlerde fark etmeseniz de rutin dışına çıkıldığında tarafların menfaatleri çatıştığında büyük sorunlar çıkması ticari geleceğinizi ve hayatınızı etkileyecek mali, cezai ve idari yaptırımlar içeren büyük sorunlarla karşılaşmanız mümkün.
Hukuki yaptırımlarla karşılaşmak istemiyor ve gelecekte olabilecek sorunlara karşı hukuki tedbirleri almak istiyorsanız konulu ya da sürekli danışmanlığa ihtiyaç duyuyorsanız randevu almak için hemen arayın. Avukat Kenan uysal Hukuk Ofisinin nitelikli hizmetinden yararlanmak için arayın

+90(212) 224 5700 & 0505 3291011

PROFESYONEL HUKUK DANIŞMA VE AVUKATLIK HİZMETİ İÇİN ÇEVİRİM İÇİ RANDEVU ALIN

Profesyonel Nitelikli Danışma ve Avukatlık Hizmetini Çevirim içi veya Fiziki Randevu ile alabilirsiniz aşağıda tarih ve saat seçip yönergeleri takip edim

BOŞANMA DAVALARI

Kötü giden bir evlilik mi yaşıyorsunuz? Eşiniz ile birlikte yaşamak sizin için çekilmez hale mi geldi? Aile içi şiddet mi görüyorsunuz? Baskı altında mısınız? Eşiniz tarafından dışlanıyor musunuz? Sevgisiz bir ortamda hayatınızı tüketiyor musunuz? Birlikteyken mutlu olamıyor hiç bir şeyden tat alamıyor, geleceğe umutla bakamıyor musunuz? Birlikte hayat sizin için anlamsızlaştı mı? Bu soruların cevabı EVET ise hayatınızın en zor günlerini yaşıyorsunuz

CEZA DAVALARI

CEZA DAVALARI

Bir suç isnadıyla karşı karşıya mısınız? Hakkınızda açılmış bir soruşturma mı var? Bu sizin için oldukça zor bir durum. Geceleri uykunuzu kaçıran , gündüz uyanık kabus görmenize neden olan bu sıkıntılı durum nedeniyle gelecek planları da yapamıyorsunuz. Sizden sonrakilerin ailenizin, çocuklarınızın geleceği ile de endişeleniyorsunuz. Endişelenmekte haklısınız. Yasalarla suç sayılan bir eylemin unsuru olmak tam da böyle bir şey.

İDARE HUKUKU

İDARE HUKUKU

İdarenin hukuka aykırı, keyfi ve siyasi bir eylemine mi maruz kaldınız? Emsal olaylara farklı size farklı bir idari işlem mi uygulandı? Haksız vergi tarhı mı yapıldı? Yada hukuki şartlara uyulmadan kamulaştırmaya mı maruz kaldınız? İdarenin keyfi, hukuka aykırı işlemi nedeniyle hukuki ve mali haklarınız zarar mı gördü? hak kaybına mı uğradınız?

TİCARET HUKUKU

TİCARET HUKUKU

Belirsizlik ve güven eksikliği ticari hayatın en önemli sorunlarından birisidir. Bu sorunu aşmak ise taraflar arasında akdedilen sözleşmelerle sağlanır
Ticaretle iştigal ediyor mal ve hizmet üretiyorsanız bu mal ve hizmeti iç ve dış piyasaya sunuyor, üretim ve satış ta birçok iş ortağıyla çalışıyorsunuz ve onlarla pek çok sözleşme yapıyorsunuz

İNSAN HAKLARI

İNSAN HAKLARI

kişilik hakkı, kişisel varlıklar üzerinde söz konusu olan şahsa bağlı bir mutlak haktır. (Yaşam, sağlık,
özgürlükler, şeref ve haysiyet, özel yaşam, isim, resim, his yaşamı gibi kişisel varlıklar üzerindeki
haklar kişilik hakkını ifade eder

REKABET HUKUKU

REKABET HUKUKU

Rekabet: Mal ve hizmet piyasalarındaki teşebbüsler arasında özgürce ekonomik kararlar verilebilmesini sağlayan yarışı,
Hâkim Durum: Belirli bir piyasadaki bir veya birden fazla teşebbüsün, rakipleri ve müşterilerinden bağımsız hareket ederek fiyat, arz, üretim ve dağıtım miktarı gibi ekonomik parametreleri belirleyebilme gücünü ifade eder

BİLİŞİM SUÇLARI

BİLİŞİM SUÇLARI

Bilişim sisteminden maksat, verileri toplayıp, yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tâbi tutma olanağını veren manyetik sistemlerdir. Günümüzde bilişim sistemleri ile sesli-görüntülü haberleşme, elektronik imzanın kabulü, yeni ticari ilişkiler, internet bankacılığı hizmeti ile para transferleri …..

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

Bireysel başvuru yargılaması, ülke içindeki en üst hak arama yoludur.
Bu nedenle, bu hak arama yoluna başvurmadan evvel diğer hak arama
yollarının kural olarak tüketilmesi gerekmektedir. Söz konusu ikincillik
prensibine uymayan başvurular reddedilecektir