anayasa mahkemesine bireysel başvuru

İzale-i Şuyu Davası

İzale-i Şuyu Davası Nedir?

Türk Medeni Kanunu‘na göre miras hukuku alanında kullanılan bir terimdir. İzale-i şuyu, bir mirasın ortak mülkiyetinin sona erdirilmesi anlamına gelir. Bu davayı açmak isteyen kişi, mirasın ortak malı olan bir taşınırın veya taşınmazın paydaşlarından biridir ve maliki olmak istemektedir.

İzale-i Şuyu Davası Nasıl Açılır?

Mirasın ortak malı olan bir taşınmazın paydaşlarından biri tarafından  Sulh Hukuk Mahkemesi‘nde açılır. Davayı açmak isteyen kişi, mahkemeye başvurarak dava dilekçesi sunar. Dilekçede, davacının hangi taşınırı veya taşınmazı paylaştırmak istediği, paydaşların kimler olduğu ve bu paydaşların adresleri gibi bilgiler yer alır.

Dava dilekçesi mahkemeye sunulduktan sonra, mahkeme davayı açar ve paydaşlara davetiye gönderir. Davaya katılan taraflar, mahkemeye taşınmazın tapu kaydı, mirasçılık belgesi ve diğer belgelerle kanıtlarını sunarlar. Davada alınacak karar, tapu sicilindeki pay oranına göre verilir.

Ortak mal varlığı olan kişilerin bu mal varlığının paylaşımı konusunda açtığı bir davada avukatın rolü oldukça önemlidir. Peki avukatın bu davada ne gibi görevleri vardır? İşte, izale-i şuyu davasında avukatın önemi hakkında bilinmesi gerekenler:

  1. Hukuki Danışmanlık:Avukat, müvekkilini davaya hazırlar. Bu hazırlık aşamasında avukat, hukuki danışmanlık yapar ve müvekkilini davaya en iyi şekilde hazırlar.
  2. Delil Toplama: Davada avukatın bir diğer önemli görevi, delil toplamaktır. Bu süreçte avukat, müvekkilinin lehine olan delilleri toplar ve sunar.
  3. Dilekçe Hazırlama: Dava açılması için öncelikle bir dilekçe hazırlanması gerekir. Bu dilekçenin avukat tarafından hazırlanması, davaya başarıyla devam edilmesi için son derece önemlidir.
  4. Mahkeme Savunması: Dava sürecinde, avukat müvekkilini mahkemede savunur. Bu savunma sırasında avukat, müvekkilinin haklarını en iyi şekilde savunur ve müvekkilin lehine olan delilleri sunar.
  5. Uzlaşma Sağlama: İzale-i şuyu davası, taraflar arasında ihtiyari uzlaşma yoluyla da sonuçlandırılabilir. Bu durumda avukat, taraflar arasında bir uzlaşma sağlanması için gerekli çalışmaları yapar.

Sonuç olarak, dava sürecinde avukatın rolü oldukça önemlidir. Avukat, müvekkilini davaya en iyi şekilde hazırlar, delil toplar, dilekçe hazırlar, mahkeme savunması yapar ve uzlaşma sağlamaya çalışır. Bu nedenle, izale-i şuyu davası açılması durumunda bir avukattan destek almak önemlidir.

 

Sonuç olarak, izale-i şuyu davası, miras hukuku alanında önemli bir davadır. Bu davayı açmak isteyen kişilerin, bu konuda uzman bir avukattan yardım almaları önerilir.