2024 Yılı Boşanma Davası Ücreti

Boşanma Davası Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul Boşanma Davalarında Ücret Tarifesi:

Boşanma davalarında avukatın görevini üstlenmesi, avukatın yapacağı çalışma miktarına göre değişebilir. Avukatın yapması gereken yazışma, mektuplar, ziyaretler ve görüşmeler, boşanma avukatlık ücretinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

Avukatlar, her yıl barolar tarafından yayımlanan bir ücret tarifesi bulunmaktadır. Bu tarife, avukatların hangi davalarda ve işlerde ne kadar ücret almaları gerektiğini belirler. Ancak, bu tarifenin üzerinde ücret almak avukatın kendi takdirine bağlıdır.

İstanbul Barosu’nun 2023 yılı için yayımladığı tavsiye niteliğindeki ücret tarifesine göre boşanma davası ücreti,

İstanbul Barosu tarafından 2024 yılı için yayımlanmış olan tavsiye niteliğindeki ücret tarifeleri bu konuda fikir verebilir. Ancak her avukat bu tarifeleri kabul etmeyebilir ve dava dosyasına göre ücretler değişebilir.

Boşanma davalarında önerilen minimum ücret 52.500.-TL ile 78.000.- TL arasında değişmektedir. Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli boşanma davalarında ise dava değerinin yüzde 15’i oranında bir ücret alınması önerilmektedir.

C- AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1.Evlenmeye izin, İddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin Davalar 34,5000,00 TL

2.Nişan bozulmasından doğan Davalar (Hediyelerin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat vb)
52.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

3.Boşanma davaları
a) Anlaşmalı 52.500,00 TL
b) Çekişmeli 78.000,00 TL
c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli 78.000,00 TL’den az olmamak
üzere dava değerinin % 15’i

4.Nesebin reddi, tashihi ve babalık davaları 60.000,00 TL

5.Nafaka davası 45.000,00 TL

6.Evlat edinme davası 54.000,00 TL

7.Ailenin Korunmasına dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar 30.000,00 TL

8.Tenfiz davası 64.500,00 TL

Bu veriler kişilerin boşanma veya benzeri davalarda avukat desteği almadan önce kendilerine fikir vermesine yardımcı olabilir. Ancak her durum farklıdır ve avukatlarla görüşerek tam olarak ücretlerin belirlenebileceği unutulmamalıdır.

2023 Boşanma Davası Ücretleri