SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALARIN ÜCRETLERİ

Sulh Hukuk Mahkemelerinde Görülen Davaların Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul Boşanma Davalarında Ücret Tarifesi:

Mahkemelerde avukatın vekil görevini üstlenmesi, avukatın yapacağı çalışma miktarına göre değişebilir. Avukatın yapması gereken yazışma, mektuplar, ziyaretler ve görüşmeler,  ücretin belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

Avukatlar, her yıl barolar tarafından yayımlanan bir ücret tarifesi bulunmaktadır. Bu tarife, avukatların hangi davalarda ve işlerde ne kadar ücret almaları gerektiğini belirler. Ancak, bu tarifenin üzerinde ücret almak avukatın kendi takdirine bağlıdır.

İstanbul Barosu’nun 2023 yılı için yayımladığı tavsiye niteliğindeki ücret tarifesine göre sulh hukuk mahkemesinde görülen bazı davaların ücretleri,

 • Kat Mülkiyetinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar: 20.000,00 TL
 • İzale-i Şuyu Davası: 28.000,00 TL

İstanbul Barosu tarafından 2023 yılı için yayımlanmış olan tavsiye niteliğindeki ücret tarifeleri bu konuda fikir verebilir. Ancak her avukat bu tarifeleri kabul etmeyebilir ve dava dosyasına göre ücretler değişebilir.

Sulh hukuk davalarında önerilen minimum ücret 6.000 TL ile 28.000 TL arasında değişmektedir.

 • Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar: 20.000 TL
 • Mirasçılık belgesinin alınması: 12.000 TL
 • Tahliye Davası: 21.0000 TL
 • İzale-i Şuyu (Ortaklığın giderilmesi) davası: 28.000 TL
 • Vesayet ve Kayyım davaları: 20.000 TL
 • Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar: 17.000 TL
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası: 17.000 TL
 • Mirasta defter tutulması: 21.000 TL
 • Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı davaları: a. Davacı Vekilliğinde: 20.000 TL b. Davalı Vekilliğinde: 15.000 TL
 • Delil Tespit istemi: 15.000 TL
 • Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi): 12.000 TL

Bu veriler kişilerin sulh hukuk mahkemesinde görülen bazı davalarda avukat desteği almadan önce kendilerine fikir vermesine yardımcı olabilir. Ancak her durum farklıdır ve avukatlarla görüşerek tam olarak ücretlerin öğrenilmesinde fayda vardır.