SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALARIN ÜCRETLERİ

Sulh Hukuk Mahkemelerinde Görülen Davaların Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul Boşanma Davalarında Ücret Tarifesi:

Mahkemelerde avukatın vekil görevini üstlenmesi, avukatın yapacağı çalışma miktarına göre değişebilir. Avukatın yapması gereken yazışma, mektuplar, ziyaretler ve görüşmeler,  ücretin belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

Avukatlar, her yıl barolar tarafından yayımlanan bir ücret tarifesi bulunmaktadır. Bu tarife, avukatların hangi davalarda ve işlerde ne kadar ücret almaları gerektiğini belirler. Ancak, bu tarifenin üzerinde ücret almak avukatın kendi takdirine bağlıdır.

İstanbul Barosu’nun 2024 yılı için yayımladığı tavsiye niteliğindeki ücret tarifesine göre sulh hukuk mahkemesinde görülen bazı davaların ücretleri,

İstanbul Barosu tarafından 2024 yılı için yayımlanmış olan tavsiye niteliğindeki ücret tarifeleri bu konuda fikir verebilir. Ancak her avukat bu tarifeleri kabul etmeyebilir ve dava dosyasına göre ücretler değişebilir.

Sulh hukuk davalarında önerilen minimum ücret 20.000 TL ile 54.000 TL arasında değişmektedir.

 • Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar: 20.000 TL
 • Mirasçılık belgesinin alınması: 12.000 TL
 • Tahliye Davası: 21.0000 TL
 • İzale-i Şüyu (Ortaklığın giderilmesi) davası: 28.000 TL
 • Vesayet ve Kayyım davaları: 20.000 TL
 • Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar: 17.000 TL
 • A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
  Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 39.000,00 TL2. Mirasçılık belgesinin alınması 24.000,00 TL
  Noterden alınması halinde 15.000,00 TL
  3.Tahliye Davası
  40.000,00 TL’den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %15’i4.İzale-i Şuyu (Ortaklığın giderilmesi) davası
  54.600,00 TL’ den az olmamak üzere dava konusu malın/malların muhammen bedelinin vekiledenin payına düşen miktarının %15’i

  5.Vesayet ve Kayyım davaları 39.000,00 TL

  6.Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar
  33.000,00 TL
  7.Mirasçılık belgesinin iptali davası 33.000,00 TL

  8.Mirasta defter tutulması
  41.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

  9.Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı davaları
  a) Davacı Vekilliğinde
  52.000,00 TL’den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin % 15’i (Kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %10’u)
  b) Davalı Vekilliğinde
  30.000,00 TL’ dan az olmamak üzere talep edilen ile hükmedilen arasındaki farkın yıllık değerinin %15’i

  10.Delil tespit istemi 30.000,00 TL

  11.Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi) 22.500,00 TL

Bu veriler kişilerin sulh hukuk mahkemesinde görülen bazı davalarda avukat desteği almadan önce kendilerine fikir vermesine yardımcı olabilir. Ancak her durum farklıdır ve avukatlarla görüşerek tam olarak ücretlerin öğrenilmesinde fayda vardır.