TEREKEDE İHTİYATİ TEDBİR

  Terekede ihtiyati tedbir kararı, tereke davası sırasında bir tarafın malvarlığının korunması amacıyla alınan geçici bir karardır. Tereke tespiti davası sırasında mal varlığına el konulabilir veya satışı durdurulabilir. Bu durumda avukatlar, tereke davası açan taraf veya davaya karşı taraf olarak ihtiyati tedbir talep edebilirler. Tereke, bir kişinin ölümünden sonra geride bıraktığı malvarlığıdır. Terekenin paylaşımı, mirasçılar arasında anlaşmazlıklara yol açabilir ve bu durumda ter...