SÖZLEŞME HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

Günlük yaşamda her gün mal ve hizmet alarak hayatı devam ettiriyorsunuz. Bunları yaparken de bazı sözleşmeler imzalıyor bir şeyleri kabul ettiğinizi beyan ediyorsunuz. Bir ticari işletmeniz varsa ,ticari faaliyette bulunuyorsanız bu yüzlerce evrak imzalamak para -mal hizmet transferi yapmanız demektir. Rutin işlerde fark etmeseniz de rutin dışına çıkıldığında tarafların menfaatleri çatıştığında büyük sorunlar çıkması ticari geleceğinizi ve hayatınızı etkileyecek mali, cezai ve idari yaptırımlar içeren büyük sorunlarla karşılaşmanız mümkün. Bu risk edilebilecek bir durum değil, işletmenizi, hayatınızı böyle ağır risklerle karşı karşıya bırakamazsınız. Hukuki yaptırımlarla karşılaşmak istemiyor ve gelecekte olabilecek sorunlara karşı hukuki tedbirler almak istiyorsanız konulu yada sürekli danışmanlığa ihtiyaç duyuyorsanız randevu almak için hemen arayın. Avukat Kenan uysal Hukuk Ofisi nitelikli hizmetinden yararlanın
Sözleşme; tarafların belli bir amaca yönelik olarak sonuç doğurmayı kararlaştırdıkları hukuki bir işlemdir.
Sözleşmede her zaman iki taraf bulunur ve taraflar birbirlerine karşı yükümlülük altına girerler. Sözleşme ile yükümlülük altına girilen konu; sözleşme süresince ve sözleşmede yer alan şartlar doğrultusunda her iki tarafı da bağlar.
Usulünce İmzalanmış bir sözleşme hukuki çekişmelerde en kuvvetli deliller arasındadır.
Sözleşmede Bulunması Gerekli Unsurlar:
1. Sözleşmenin Başlığı
2. Sözleşmenin Tarafları
3. Sözleşmenin Konusu
4. Sözleşmenin İmza Tarihi
5. Tarafların Yükümlülükleri
6. Ödeme yapılacaksa tutar, para birimi ve ödemenin ne şekilde yapılacağı (nakit, vadeli, senetle vb) ve vadesi
7. Temerrüde düşmenin sonuçları (Cezai şart, gecikme faizi oranı)
8. Cezai şart varsa hangi durumda gündeme geleceği ve şekli
9. Sözleşmeye konu edimlerin ayrıntılı açıklaması
10. Sözleşme konusu işin ya da malın teslim ya da ifa şekli, zamanı, yeri,
11. Garanti Süresi ve Şartları,
12. Sözleşmenin imza tarihi ve yeri ile nüsha sayısı,
13. Anlaşmazlıklarda öngörülen çözüm yolları (tahkim vb.) ve yetkili mahkeme,
14. Sözleşmenin Süresi,
15. Sözleşmenin ekleri
16. Sözleşmenin feshi şartları ve şekli ile fesih sonrası yapılacaklar.
kaçınılmaz olabilmektedir.
Sözleşme hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar:
Sözleşme imzalarken karşı tarafın imza yetkisini araştırınız. Ticaret sicil gazetesi ve imza sirkülerini karşılaştırınız ve Sözleşme ekine imza sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesini de ekleyiniz. Tarafların Ticari Unvan ve isimleri sicil gazetesindeki veya Nüfus Cüzdanındaki aslına uygun şekilde yazılmalıdır. Sözleşmelerde taraf sayısınca nüsha hazırlanmalı ve taraflarda birer nüsha kalmalıdır. Bu nüshalar arasında hiçbir farklılık olmamalıdır ve sözleşmelerin her sayfası taraflarca ayrı ayrı imzalanmalıdır. Tarafların yükümlülükleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmalı, yoruma ve şüpheye meydan bırakılmamalıdır. Sözleşmeye yazılan rakamlar yazı ile de ayrıca yazılmalıdır. Parasal tutarlarda dövizli işlemler söz konusu ise ödemenin dövizle yapılmaması durumunda esas alınacak kur tespit edilmelidir. Sözleşmenin temel hukuki dayanağı doğru tespit edilmelidir.