MİRAS HUKUKU

MİRAS HUKUKU

Miras Hukuku ;  miras , miras bırakanın ölümü ile bütün hak ve borçlarının kanunun veyahut murisin ölüme bağlı bir tasarrufla gösterdiği kimselere geçmesidir. Muris birden fazla mirasçı bırakmış ise kalan mal ve borçların taksime kadar iştirak halinde mülkiyet olarak kalacağı Medeni Kanunun 581 nci maddesinde, iştirak devam ettiği sürece taksim ve şayi cüzü’ de tasarrufun mümkün olmayacağı aynı kanunun 630 ncu maddesinde hükme bağlanmıştır. Miras ortaklığında tereke mallarını en iyi şekilde korumak için kanun koyucu, el birliği mülkiyetini kabul etmiştir. El birliği mülkiyeti, mirasçıların terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf etmelerini gerektirir
Yasal mirasçılar ilk olarak miras bırakanın hısımlarıdır. Bunların yanında sağ kalan eşin ve devletin de mirasçılığı bulunmaktadır.
1. Zümre miras bırakanın(vefat edenin) alt soyudur. Bu alt soy içerisinde çocukları ve torunları girmektedir. 2. zümre miras bırakanın annesi, babası ve onların alt soyudur.
2. Zümrede ise miras bırakanın kardeşleri ve yeğenleri yer almaktadır.
3. Zümre mirasçılar ise miras bırakanın büyük anne ve büyük babaları ile onların alt soyudur. Miras bırakanın amcaları, teyzeleri, dayıları ve halaları 3. zümre mirasçılar olmaktadırlar.
Eş zümre mirasçısı değildir. Eş her zaman zümrelerle birlikte mirasçı olur.Sağ kalan esin miras alması için, miras bırakanın ölümü anında onunla evlilik bağının mevcut olması şartı aranmaktadır. Boşanmış eş miras alamaz.