TEREKEDE İHTİYATİ TEDBİR

  Terekede ihtiyati tedbir kararı, tereke davası sırasında bir tarafın malvarlığının korunması amacıyla alınan geçici bir karardır. Tereke tespiti davası sırasında mal varlığına el konulabilir veya satışı durdurulabilir. Bu durumda avukatlar, tereke davası açan taraf veya davaya karşı taraf olarak ihtiyati tedbir talep edebilirler. Tereke, bir kişinin ölümünden sonra geride bıraktığı malvarlığıdır. Terekenin paylaşımı, mirasçılar arasında anlaşmazlıklara yol açabilir ve bu durumda ter...
anayasa mahkemesine bireysel başvuru

İzale-i Şuyu Davası

İzale-i Şuyu Davası Nedir? Türk Medeni Kanunu'na göre miras hukuku alanında kullanılan bir terimdir. İzale-i şuyu, bir mirasın ortak mülkiyetinin sona erdirilmesi anlamına gelir. Bu davayı açmak isteyen kişi, mirasın ortak malı olan bir taşınırın veya taşınmazın paydaşlarından biridir ve maliki olmak istemektedir. İzale-i Şuyu Davası Nasıl Açılır? Mirasın ortak malı olan bir taşınmazın paydaşlarından biri tarafından  Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılır. Davayı açmak isteyen kişi, mahkemeye başv...

MİRAS HUKUKU

Miras hukuku, kişinin ölümünden sonra malvarlığının ne şekilde dağıtılacağına dair kuralları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Miras hukukundaki karmaşık yasal prosedürler nedeniyle, bir avukatın yardımı olmadan miras işlemleri oldukça zorlu olabilir. Miras hukukunda avukatlar, bir kişinin vasiyetname hazırlamasına yardımcı olabilir ve varisler arasında anlaşmazlıklar durumunda hukuki danışmanlık sağlayabilir. Miras hukukunda, mirasçıların haklarını korumak için hukuki yolları takip etmek de avuk...