avukat arama

AVUKAT  ARAMA

Ofisimizde boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davaları, mal paylaşımı davaları, velayet davaları, boşanma nedeniyle tazminat davaları boşanma avukatı tarafından yürütülmektedir. Boşanma avukatı tarafından hazırlanan boşanma davasına ilişkin web sayfamızdaki boşanma davaları sayfalarını ziyaret ediniz.

Ofisimizde ceza davaları, ceza soruşturması, Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ceza davaları ceza avukatı tarafından yürütülmektedir. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davalar ise Ağır Ceza avukatı tarafından yürütülmektedir. Ceza avukatları tarafından hazırlanan ceza hukukuna ilişkin yazılara web sayfamızda inceleyebilirsiniz

Ofisimizde Ticaret hukukuna ilişkin davalar ticaret avukatı tarafından yürütülmektedir. Ticaret avukatı tarafından hazırlanan ticaret hukukuna ilişkin yazılara web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Ofisimizde İdare hukukuna ilişkin davalar; İdari başvuru, idareye karşı açılacak tazminat davaları, İdari İşlemlere karşı İptal davaları, İdari işlemin yürütmesinin durdurulması istemleri, Kamulaştırma davaları, Vergi Mahkemelerinde her türlü davanın takibi  idare hukuku avukatı tarafından yürütülmektedir. İdare Hukukuna ilişkin yazılar idare hukuku avukatı tarafından hazırlanmıştır.

Ofisimizde Bilişim Hukukuna ilişkin davalar Bilişim Hukuku Avukatı tarafından yürütülmektedir. Bilişim suçları ve bilişim hukukuna ilişkin yazılar Bilişim Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır.

Ofisimizde Yabancılar ve Vatandaşlık Hukukuna ilişkin davalar, İkametgah çalışma izni ile ilgili idari davalar; Sınır dışı edilme kararının iptali ve idari gözetimin kaldırılması davalarına yabancılar hukuku avukatı tarafından yürütülmektedir. Yabancılar ve Vatandaşlık hukukuna ilişkin yazılar Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku avukatı tarafından hazırlanmıştır

Ofisimizde Miras Hukukuna ilişkin davalar; Vasiyetname düzenlemek, mirasçı atama sözleşmesi düzenlenmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmesi, Miras özgülemek suretiyle vakıf kurma işlem ve davası, Veraset davası ve veraset ilamının iptali davası, Terekenin tespiti davası, Terekenin taksimi davası, Miras ortaklığından kaynaklı izale-i şuyu davaları, Miras Sözleşmesinden doğan davalar, Tenkis Davaları, Muvazaalı miras işlemlerine karşı iptal davaları,  Miras sebebiyle istihkak davaları, Mirasın reddine ilişkin davalara Miras hukuku avukatı  tarafından yürütülmektedir. Web sayfamızdaki miras hukukuna ilişkin sayfalar miras hukuku avukatı tarafından hazırlanmıştır.