karşılıksız yararlanma suçu

karşılıksız yararlanma suçu
Madde 163 – (1) Otomatlar aracılığı ile sunulan ve bedeli ödendiği takdirde yararlanılabilen bir hizmetten ödeme yapmadan yararlanan kişi, iki aydan altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Telefon hatları ile frekanslarından veya elektromanyetik dalgalarla yapılan şifreli veya şifresiz yayınlardan sahibinin veya zilyedinin rızası olmadan yararlanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır
SUÇ SAYILAN HAREKETLER:
1. Fıkra kapsamında: Hizmet otomatlarının sunduğu hizmetlerden ödeme yapmadan yararlanmaktır. Hizmet otomat sayılmayan bir araç ya da insan tarafından sunuluyorsa bu suç oluşmayacaktır. Mal veya eşya otomatları bu kapsamda sayılmamıştır.
Bu suç kapsamında, alınmak istenen hizmet in bedeli önceden verilmekte sonra belirli bir şekilde otomatik alet çalışarak hizmet sunmaktadır.
Hizmet otomatları: haberleşme araçları ( telefon klubeleri ) oyun, müzik, tartı, temizleme ( ayakkabı silme makinası ), masaj aletleri ve yıkama eğlence otomatları ile dürbün ve benzeri otomatlardır.
Mal otomatları ( kahve makinesi, cola makinesi), yolcu bileti, otobüs kartları, giriş kartları bu kapsamda değildir. Çünkü bunlar MAL OTOMATLARI dır. Bu aletlerde HİZMET SUNUMU YAPILMAMAMAKTADIR.
Bu suçun ön koşulu hizmetin OTOMATLAR ARACILIĞI İLE SUNULMASIDIR.
Suç TEŞEBBÜSE MÜSAİT BİR SUÇTUR.
Örn. Sahte jetonla telefon açmak isterken aletin bozulması ve görüşme yapılamaması halinde failin yakalanması vs.
2. Fıkra Kapsamında: Bu fıkrada telefon hatalarına saplama, şifre kırarak tv. İzleme ve sahibinin rızası olmadan telefonu ile görüşme yapma gibi durumlar yaptırıma bağlanmıştır.
Bir başkasının telefonundan görüşme yapmak hırsızlık suçu değildir. Çünkü telefon taşınabilir bir enerji kapsamında değerlendirilemez.
Bir kimsenin telefon hattına saplama yaparak onun hattından görüşme yapmak ta karşılıksız yararlanma suçunu oluşturacaktır.
MANEVİ UNSUR: SUÇ ANCAK KASTEN İŞLENEBİLİR.
KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇUNDA ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ
MADDE 167 1- a)Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,
b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın,
c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,
Zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.
2- Bu suçların, haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi hâlinde; ilgili akraba hakkında şikâyet üzerine verilecek ceza, yarısı oranında indirilir.
ETKİN PİŞMANLIK
MADDE 168. – (1) Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık ve karşılıksız yararlanma suçları tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle gidermesi hâlinde; cezası üçte birden üçte ikiye kadar indirilir.
(2) Kısmen geri verme veya tazmin hâlinde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için, mağdurun rızası aranır.
KOVUŞTURMA
ŞUÇ KAMU DAVASI USULÜ İLE TAKİP EDİLİR. ŞAHSİ CEZASIZLIK HALLERİNDE ( 167-2 ) TAKİBİ MAĞDURUN ŞİKAYETİNE BAĞLIDIR.