Yabancılar & Vatandaşlık Hukuku Avukatı

Yabancılar & Vatandaşlık Hukuku Avukatı

Yabancılar, Türkiye'de özel (medeni) hakların tamamından
yararlanırlar; fakat seçme, seçilme gibi siyasi haklardan
yararlanamazlar. Yabancıların hangi haklardan yararlanacakları,
hangi haklardan yararlanamayacakları, yabancılar hukukunun
konusunu oluşturur.
ikametgah ve çalışma izni ile ilgili davalar
sınır dışı edilme kararının iptali ve idari gözettim kararına itiraz