Sağlık Hukuku Avukatı

Sağlık Hukuku Avukatı

Sağlık Hukuku: Kişilerin sağlık bakım hizmetlerinden yararlanma haklarını,
sağlık bakım hizmetlerinin düzenlenmesini, önleyici sağlık hizmetlerini, toplum ve aile sağlığının korunmasını, sağlık hizmeti verenlerle sağlık hizmeti alanlar arasındaki ilişkileri, hak, yükümlülük ve sorumlulukları düzenleyen hukuk dalı olarak tanımlanmaktadır.
• Sağlık Hakkı: Bir kimsenin, cinsiyet ve üreme özgürlükleri de dahil olmak
üzere, kendi sağlığı ve vücudunun kontrolünü elinde bulundurması, işkenceye, rızaya dayanmayan tıbbi ve deneysel müdahaleler gibi müdahalelere tabi olmamasını içermektedir.