Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Taşınmaz mülkiyeti, Mülkiyetin kazanılması, Kat mülkiyeti, İnanç anlaşması, Namı müstear, Taşınmaz mülkiyetinin zamanaşımı ile kazanılması, Olağanüstü zamanaşımı ile kazanım, Kat maliklerinin borçları ve yükümlülükleri Kat malikleri kurulu ve yönetim, Yapılar, Bitkiler ve kaynaklar, Rehin, Rehin sözleşmesi, Taşınmaz rehni, Taşınır rehni