Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Avukatı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Avukatı

kişilik hakkı, kişisel varlıklar üzerinde söz konusu olan şahsa bağlı bir mutlak haktır. (Yaşam, sağlık,
özgürlükler, şeref ve haysiyet, özel yaşam, isim, resim, his yaşamı gibi kişisel varlıklar üzerindeki
haklar kişilik hakkını ifade eder