Anayasa Yargısı ve İnsan hakları ihlal Davaları Avukatı

Anayasa Yargısı ve İnsan hakları ihlal Davaları Avukatı

Bireysel başvuru yargılaması, ülke içindeki en üst hak arama yoludur.
Bu nedenle, bu hak arama yoluna başvurmadan evvel diğer hak arama
yollarının kural olarak tüketilmesi gerekmektedir. Söz konusu ikincillik
prensibine uymayan başvurular reddedilecektir