Aile Hukuku Avukatı

Aile Hukuku Avukatı

Aile hukuku, kısaca aile ilişkileri diyebileceğimiz birtakım ilişkileri
düzenleyen medeni hukuk koludur. Bu hukuk kolunun konusuna
nişanlanma, evliliğin meydana gelmesi, eşlerin karşılıklı hak ve
yükümlülükleri, ana babanın çocukların kişiliği ve malları üzerindeki
hak ve yükümlülükleri (velayet), evliliğin ortadan kalkması, ana baba
ile çocuklar arasındaki hukuki bağlantı (soy bağı), aile fertleri
arasındaki ilişkiler, korunmaya muhtaç olan kişilerle ilgili koruma
önlemleri (vesayet) gibi konular girmektedir.