AVUKAT KENAN UYSAL HUKUK OFİSİ

İstanbul (Mecidiyeköy meydan) Şişli’de bulunan Hukuk Büromuz İstanbul Barosuna kayıtlı olup çeşitli alanlarda müvekkillerine avukatlık hizmeti ve hukuki danışmanlık sağlamaktadır. Büromuz ; sadece dava açma yoluyla değil, bunun dışında uyuşmazlıkları sulh ve uzlaşma gibi alternatif yöntemleri de deneyerek çözüme ulaştırmakta, çeşitli koruyucu avukatlık tavsiyeleriyle müvekkillerini bilgilendirerek uyuşmazlığı daha ortaya çıkmadan önlemektedir.

Hukuk büromuz avukatlık mesleğinin gerektirdiği dürüstlük ve güveni ilke edinmiştir. Çalışanlarımız, müvekkillerine ait her türlü bilgi ve belgeyi sır saklama yükümlülüğü kapsamında muhafaza etmektedir. Her türlü uyuşmazlık ve davalarda müvekkillere olası riskler ve ihtimaller aktarılmakta ve ayrıca müvekkillerin onayı alınmaktadır. Ofisimizde uyap avukat portal kullanılmakta olup müvekkillerimizin dava dosyaları uyap avukat portal üzerinden açılmakta ve dava dosyaları  günlük takip edilmekte gelişmeler anında müvekkile rapor edilmektedir.

1991 yılından bu güne hukukun tüm alanlarında binlerce davada vekillik hizmeti veren Avukat Kenan UYSAL  ticaret hukukunun yanında, aile hukukuna, boşanma, miras ,idari hukuka ,vergi davaları ve idarenin eylemine karşı davalar, iflas , konkordato ve marka hakkına tecavüz, markanın hükümsüzlüğü, telif hakları ile ilgili pek çok davada vekillik hizmeti vermektedir. Ceza hukukuna ilişkin sanık vekilliği, müşteki vekilliği hizmeti vermektedir. Ofisimizde  danışma ve öngörüşme hizmeti çevirim içi sunulmaktadır.  uygulamadan çevirim içi randevu alabilirsiniz.

 

Çalışma Alanlarımız

Müvekkillerimize sunduğumuz hizmetler

AİLE HUKUKU

-Nişanın bozulmasından kaynaklı maddi, manevi tazminat davaları,
-Evlenme işleminin tamamlanmasına dair davalar ( evlenme koşulları, iddet müddetinin kaldırılması davaları,
-Evlenme işleminin iptali veya yokluğuna dair davalar,
-Boşanma davaları,
-Ailenin korunmasına dair kanun gereği davalar,
-Mal paylaşımından kaynaklı danışmanlık hizmeti ve davalar ( Mal rejimine ilişkin sözleşme hazırlama, tedbirler,
Katkı payı alacağının dava öncesi hesaplanması hususunda danışmanlık hizmeti, aile konutu şerhi vs. olmak üzere),
-Velayet ve şahsi münasebet tesisi talepli davalar,
-Çocuk için iştirak nafakası davaları ( nafaka talebi, nafakanın arttırılması davası, nafakanın indirilmesi davası vs.),
-Eş yararına nafaka ( tedbir nafakası, yoksulluk nafakası),
-Aile konutunun eşlerden birine tashihi davası,
-Yardım Nafakası davaları,
-Soy bağının kurulması davaları ( soy bağının reddi davası, tanıma ve babalık davaları),
-Evlat Edinmeden kaynaklı davalar.

KİŞİLER HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR

-Kişilere kayyım ve vasi atanması, hacir altına almak talepli veya iptali hususundaki davalar,
-İsim üzerindeki hakkın korunması davaları,
-İsim düzeltme davaları,
-Gaiplik kararı alınması davası,
-Cinsiyet değişikliği davası,
-Şahsiyete yönelik yapılan saldırılar nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları.

TANIMA VE TENFİZ DAVALARI

-Yabancı mahkemelerden alınmış kararların Türk mahkemelerince tanınması ve tenfizi

MİRAS HUKUKU

-Vasiyetname düzenlemek, mirasçı atama sözleşmesi düzenlemek, ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlemek,
miras özgülemek suretiyle vakıf kurma işlem ve davası,
-Veraset Davası ( veraset ilamı almak, veraset belgesinin iptali),
-Terekenin tespiti ve defter tanzimi davaları,
-Terekenin taksimi davası,
-Miras ortaklığından kaynaklı İzaleyi şüyu davaları,
-Miras sözleşmesinden doğan davalar,
-Tenkis davası,
-Muvazaalı miras işlemlerine karşı iptal davası,
-Miras sebebiyle istihkak davası,
-Vasiyet alacaklısı sıfatıyla miras davası,
-Mirasın reddine dair davalar.

GAYRİMENKUL HUKUKU

-Tespit davaları,
-Müdahalenin Men’i davaları,
-Gayrimenkule tecavüzün önlenmesi davası,
-Ortaklığın giderilmesi davaları,
-Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, Cebri tescil davaları,
-Geçit hakkı kurulması davası,
-Şufa (ön alım) davaları,
-Ecri misil davaları,
-Tapu iptal davaları,
-Tapu kaydının düzeltilmesi davaları,

TİCARET HUKUKU

-Sigorta Hukuku.
-Deniz ticareti
-Kara ticareti
-Ticari ve her türlü sözleşmelerin akdi, Sözleşmeler Hukuku
Unvan Haksız rekabet davaları
marka ve patent hakkına tecavüz davaları
Türk Patent Enstitü kararlarına karşı iptal,hükümsüzlük davaları
Telif hakkına tecavüzün giderilmesi ve tazminat davaları

ŞİRKETLER HUKUKU

a) Anonim ve Limited Şirketler Hukuku ve Uygulaması,
b) Şirket Kuruluşları,
c) Adi Ortaklıklar,
d) Şirket Satın Almaları ve Şirket Birleşmeleri,
e) Rekabet Hukuku,
f) Haksız fillerden doğan maddi ve manevi tazminat davaları,
g) Alacak davaları,
h) Tazminat davaları

CEZA HUKUKU

a) Soruşturma Aşamasının Takibi,
b) Kolluk Savcılık ve Sorgu Hakimliğinde her türlü hukuki yardım,
c) Suç duyurusunda bulunma,
d) Delil Tespiti,
e) Tutuklamaya itiraz,
f) Sulh Ceza Hakimliği
g) Asliye Ceza HAKİMLİĞİ
h) Ağır Ceza Mahkemesi,
i) Çocuk Ceza Mahkemesi,
j) Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi,
k) Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi,
l) Sanık ve ya Mağdur Temsili.
Ofisimizde takip edilen ceza davalarından bazıları:
bir insanın kasten öldürülmesi suçu, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel taciz suçu, çocukların cinsel istismarı suçu, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, taksirle adam öldürme suçu, tehdit suçu, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi suçu, karşılıksız yararlanma suçu, taksirle yaralama suçu, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, parada sahtecilik suçu, şantaj suçu, uyuşturucu kullanmak suçu, güveni kötüye kullanma suçu, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu, neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçu, nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama suçu, kasten ihmali davranışla bir insanın öldürülmesi suçu, dolandırıcılık suçu, görevi kötüye kullanmak suçu, hürriyeti tahdit suçu

VERGİ VE İDARE HUKUKU

a) İdari başvuru,
b) İdareye karsı açılacak tazminat davaları,
c) İdari işlemlere karşı iptal davaları,
d) İdari işlemlerin yürütülmesinin durdurulması istemleri,
e) Kamulaştırma davaları,
f) Vergi mahkemelerinde her türlü davanın takibi.
Misyonumuz: Biz, hukuki sorunların ortaya çıkmasının önlenmesi için danışmanlık, mevcut hukuki sorunların çözümünün sağlanması için ise avukatlık hizmeti vermek için varız.
Vizyonumuz: Danışmanlık ve avukatlık hizmetimizi, müvekkillerimizin hak ve alacaklarını en kısa sürede , en az maliyetli ve olaya en uygun çözümleri uygulamak gibi vazgeçilmez ilkelerimizle vermek ve mesleğin diğer temel ilkelerine bağlı olarak yapacak hukukçular yetiştirmektir.