tehdit suçu

tehdit suçu
Tehdit Suçu TCK.nun “Tehdit” başlıklı 106 ıncı maddesinde; “(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
Korunan Menfaat: Tehdidin bu maddeyle korumak istediği esas değer, kişinin karar verme ve hareket etme hürriyetidir.
Suçun Unsurları:
Fail: Bu suçun faili suç işleme kabiliyeti bulunan herkes olabilir.
Mağdur: Mağdur belli bir kişi ya da kişilerdir. Mağdur bakımından önemli olan husus mağdurun belli olmasıdır.
Hareket: Madde, tehdit fiilini müstakil olarak suç saymaktadır. Tehdit suçunun ihdasıyla ferdin, korkusuz, endişe duymadan, huzur içinde ve emniyet duygusuyla yaşaması sağlanmak istenmiştir. Suçun oluşması için fiilin, mağdurun güvenlik duygusunu, iç huzurunu etkileyici, onu endişeye, korkuya sevk etmeye elverişli olması gerekir. Mağdurun iç huzurunun bozulması, onun serbestçe karar vermesini veya verdiği kararlara göre hareket edebilmesini tehlikeye sokar. Bu bakımdan tehdit; mağdurun karar veya hareket hürriyetini tehlikeye koyan bir fiildir. Tehdit halinde mağdur tehdit konusu tecavüzün ileride gerçekleşeceği beyanıyla korkutularak belli bir davranışta bulunmaya zorlanmaktadır.
Tehdidin mutlaka mağdurun şahsına yöneltilmesi gerekmez. Mağdurun yakınlarına (örneğin, ana, baba, çocuklar, arkadaşlar) karşı gerçekleştirilen tehdit de, mağduru korku ve endişeye sevk etmeye elverişli olması şartıyla ona karşı yapılmış sayılır. Bu husus madde metninde “kendisinin veya yakınının” şeklinde ifade edilmiştir. Yakın kavramı, mağdur ile üçüncü kişi arasında belli bir akrabalık yahut diğer bir suretle edinilmiş yakınlık ilişkisini ifade etmektedir.
Ruhi veya fiziki durumları itibariyle algılama kabiliyeti olmayanlara karşı tehdit suçu işlenemez. Fiil bu kimselerin yakınlarını (örneğin, akıl hastasının babasını) korku ve telaşa düşürmeye, iç huzurlarını bozmaya elverişli ise, onlara karşı tehdit suçu söz konusu olabilir.
Muhatabı belli olmayan eylemlerle tehdit suçu oluşmaz. Eğer mağdur belli değil ise tehdit suçu değil Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu ( T.C.K. m. 213 ) oluşacaktır.
Tehdidin konusu haksız bir zarar olmalıdır. Bir kimsenin kiracısına kirayı ödemezse evi tahliye ettireceğini söylemesi tehdit değildir. Çünkü bu eylem haksız bir zarar vermeyi söylemek değildir. Hakkın kullanılacağının söylenmesidir.
Yine bir kimseyi dava edeceğini söylemek de hakkın kullanılmasının söylenmesidir. Bu durumda da tehdit suçu oluşmaz.
Tehdidin mutlak surette mağdurun yüzüne karşı söylenmesi gerekmez. Mağdurun tehdidi öğrenmesi yeterlidir. Gıyapta tehdit mümkündür.
Tehdit konusu fiil geleceğe yönelik olmalıdır. Fiilin gerçekleşip gerçekleşmemesi önemli değildir. Ancak objektif olarak mağdur bakımından ciddi bir tehlike oluşturmalıdır.
Örn: Banka batsaydı seni öldürürdüm demek tehdit değildir, çünkü geçmişe yöneliktir. Ancak Banka batarsa seni öldürürüm demek tehdittir.

Cezayı AĞIRLAŞTIRAN NİTELİKLİ HALLER ( 2- 5 Yıl hapis )
– Tehdidin silahla işlenmesi ( Korkutmaya elverişli bütün silahlar olabilir )
– Tehdidin failin kendisini tanınmayacak surete koyması suretiyle işlenmesi ( Başına çorap, gizli numaradan gönderilen mesaj, ses değiştirici aletle telefon açma maske takması vs. )
– Suçun imzasız mektupla veya özel işaretlerle işlenmesi ( İmzasız mektup, ucundan kan damlayan bıçak resmi. )
– Suçun birden fazla kimse tarafından birlikte işlenmesi.
– Suçun var olan ya da var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi ( P.K.K veya İPDA- C ya da bir başka suç örgütü adına çalıştığını söylemek vs. )
Cezanın AZALTILMASINI GEREKTİREN NİTELİKLİ HAL ( 6 aya kadar hapis ve Adli Para cezası )
– Suçun, mağdurun, Malvarlığı bakımından büyük bir zarara uğratacağından ya da sair kötülükte bulunacağından bahisle işlenmesi halinde
Hukuka Aykırılık Unsuru
Bir hakkın kullanılması ( Borcunu ödemezsen icraya veririm demek ) veya meşru savunma halinde ( Kendisine bıçak çeken kimseye karşı adım atarsan seni vururum demek ) bu suç oluşmaz.
MANEVİ UNSUR
Bu suç kasten işlenebilir. YARGITAY kavgada öfke ile söylenmiş sözlerin tehdit suçu kapsamından olmadığı içtihadını benimsemiştir. ( Kavga sırasında bir kimsenin diğerini seni buraya gömerim demesi gibi. )
Suçun Özel Görünüş Biçimleri
Teşebbüs: Eğer hareket ile netice arasına mesafe girmiş ise teşebbüs mümkündür. Örn. Tehdit içeren bir mektup gönderilmiş ve mağdur okumadan mektup kolluğun eline geçmiş ise teşebbüs vardır. Sözlü olarak tehdit içeren sözler söylenmiş ise teşebbüs olmaz. Çünkü bu durumda ani suç söz konusudur.
İştirak: Azmettiren, beraber işleyen ve yardım eden sıfatları ile suça iştirakin bütün halleri mümkündür.
İçtima: Tehdit amacıyla öldürme ve yaralama suçları işlenmiş ise ayrıca bu suçlardan dolayı da ceza verilir. Gerçek içtima kuralları uygulanır. ( Başka gazinoda sahneye çıkmaması için sanatçının topuğundan vurulması eyleminde hem tehdit hem de kasten yaralama suçundan dolayı sorumluluk söz konusudur. )
KOVUŞTURMA
Tehdit suçu KAMU DAVASI usulüne tabi bir suçtur.
Ancak tehdit malvarlığına bir zarar vereceği ya da sair kötülük edeceği yönünde ise bu halde Suç TAKİBİ MAĞDURUN ŞİKAYETİNE bağlı bir suç olur.
Tehdit suçu bir tüzel kişi faaliyetleri kapsamından işlenmiş ise bu halde tüzel kişileri mahsusu güvenlik tedbirlerini hükmolunabilir. ( T.C.K m. 111 )