parada sahtecilik suçu

parada sahtecilik suçu
Madde 197 – (1) Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, iki yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Sahte parayı bilerek kabul eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.
(3) Sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Bu suçun konusu paradır. Madeni veya kağıt para ya da milli veya yabancı para olması arasında her hangi bir fark yoktur. Her türlü parada sahtecilik bu madde kapsamında suç sayılmaktadır. Suç konusu paranın TEDAVÜLDE OLMASI GEREKİR.
Örn: 2008 yılında 1970 lerde kullanılan 10 Para dan sahte olarak imal edilse parada sahtecilik suçu oluşmaz. Çünkü 10 paralar 2008 yılı itibariyle tedavülde değildir. Ancak bu türlü bir ANTİKA SAYILAN PARAYI satmak DOLANDIRICILIK SUÇUNUN KONUSUNU OLUŞTURUR.
Parada sahtecilik suçu şu hareketlerle işlenebilir:
– Sahte para üretme, nakletme, ülkeye sokma, muhafaza etme, tedavüle koyma.
– SAHTE PARAYI BİLEREK KABUL EDEN KİMSE.
Örn: Piyasaya sürülmesi için kendisine çok düşük bir bedelle verilen parayı kabul etmek parada sahtecilik suçunu oluşturur.
– SAHTELİĞİNİ BİLMEDEN KABUL ETTİĞİ PARAYI SAHTELİĞİNİ BİLEREK BİR BAŞKASINA VERME
– Örn: Kendisine bir başkasından geçmiş olan ve sahte olduğunu sonradan öğrendiği 100 ytl yi sırf kendinden çıkarmak için ve bir başkasına vermek parada sahtecilik suçudur.
Bu suçun oluşması için sahte paranın sürüm yeteneği yani insanları aldatma yeteneği olmalıdır. Sahteliği ilk bakışta anlaşılan para ile bu suç işlenemez. Bu suç için üretilmiş olan paranın ancak bir inceleme veya ilk bakışta anlaşılamayan bir uzmanlıkla yapılması gerekir. ALDATICLIK özelliği olmayan bir para ile bu suç işlenemez.
Örn. Üzerinde ATATÜRK portresi olmayan bir madeni para ile bu suç işlenemez. Çünkü ilk bakışta bu türlü bir paranın sahte olduğu anlaşılabilir.
PARAYA EŞİT SAYILAN DEĞERLER
Madde 198 – (1) Devlet tarafından ihraç edilip de hamiline yazılı bonolar, hisse senetleri, tahviller ve kuponlar, yetkili kurumlar tarafından çıkarılmış olup da kanunen tedavül eden senetler, tahviller ve evrak ile millî ziynet altınları, para hükmündedir.